Church Joomla Template

Setkávání maminek

Skupinka maminek se setkává 1x za 14 dní ve středu od 9:30 do 11:30 ve sboru CB Benátky nad Jizerou. Nyní začínáme probírat knihu "Jaký je Bůh". Kromě duchovního programu, zpíváme, sdílíme se o tom, co prožíváme a modlíme se za naše děti, manželství a za další aktuální potřeby, které kolem sebe vidíme. Scházíme se v počtu kolem 5 maminek a děti mohou být samozřejmě s námi, jsou tam pro ně i hračky. Skupinka maminek je otevřená a pokud by měl někdo zájem mezi nás přijít, je vítán.

Kontaktní tel. 603 704 525