Biblické verše pro rok 2023

Sbor Marek 14, 36 Abba, Otče, tobě je všecko možné; odejmi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž co ty chceš.“
Staršovstvo Ž 146,2 Hospodina budu chválit po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, co živ budu.
Zpěváci Ž 103,2 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!
Besídka Ž 19,5 Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj!
Pulec Ž 146,2 Hospodina budu chválit po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, co živ budu.
Rybka Ef 4, 26-27 Hněváte-li se, nehřešte.‘ Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu.
Rybička 2 Tim 1,8a Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu.
Mládež 2 Kor 7,1a Očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží.
Skleněnka Ž 106,1 Haleluja. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.
Gospel 2 Tim 1,8a Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu.
Technika Nahum 1,7 Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.
Anonymní otcové Job 11, 13+17b Jestliže teď napravíš své srdce a vztáhneš své ruce k Bohu , …  chmury obrátí se v jitro.
Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Ambassadors Football

Mrkněte na zajímavé info z křesťanského fotbalového prostředí. 

 darujme.cz https://www.darujme.cz/projekt/1207206

Pokud byste se chtěli dozvědět více o naší organizaci, tak zde:  www.ambassadors.cz , nebo sociální sítě https://www.instagram.com/ambassadorsfootballcz ; https://www.facebook.com/ambassadors.czech 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Koncert SMArt Gospel

Brno Gospel Choir, slaví letos na podzim 20. narozeniny.
Chceme slavit a zároveň pomáhat!
Obojího se můžete zúčastnit s námi, stačí si zakoupit vstupenky v předprodeji na Panenské 1 nebo on-line zde a přijít 22. 10. v 18 hodin do Semilassa.
Výtěžek z koncertu podpoří pořádání letního tábora pro děti postižené spinální muskulární atrofií.

Rubriky: gospel, Sborové akce | Napsat komentář

Bohoslužby koncem školního roku a o prázdninách

  • 26.6. 2022 – Výjimečně není bohoslužba na v kostele na Pellicově. Doporučujeme návštěvu bohoslužby v CB Kounicova (začátek v 10.00)
  • Prázdninové neděle od 3.7. do 31.8. – bohoslužby se konají v kostele na Pellicově ulici, vždy v 10.00.

 

Rubriky: Nedělní shromáždění, Nezařazené, Sborové akce | Napsat komentář

Brno Gospel Choir na Noci kostelů

10.6. od 20:00 v Betlémském kostele na Pellicově ulici.

Podrobnosti na Facebooku, nebo na webu Noci kostelů.

 

Rubriky: Celocírkevní a mimosborové akce, gospel, Sborové akce | Napsat komentář

Modlitby za pokoj

Ekumenické modlitební setkání – pondělí 28.2.2022 – 19.00 – Betlémský kostel – Pellicova

Rubriky: Celocírkevní a mimosborové akce, modlitby | Napsat komentář

Ekumenická bohoslužba 25.1.2022

Rubriky: Celocírkevní a mimosborové akce | Napsat komentář

Ekumenická bohoslužba 23.1.

Rubriky: Nedělní shromáždění, Sborové akce | Napsat komentář

Bohoslužby koncem roku 2021

Naše bohoslužby

  • 19.12.2021 – dopoledne bohoslužba není
  • 19.12.2021 v 16:00 – Dětská vánoční slavnost
  • 24.12.2021 ve 22:00 – online Půlnoční bohoslužba CB (viz příspěvek níže)
  • 25.12. v 10:00 – Boží hod vánoční
  • 26.12. – bohoslužba není
  • 2.1.2022 v 10:00 – 1. bohoslužba v novém roce

Bohoslužby v našem okolí

  • 24.12.2021 ve 23:00 – půlnoční bohoslužba CČE v červeném kostele
  • 26.12.2021 v 10:00 – bohoslužba CB Brno Kounicova
Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Celo-církevní (CB) online půlnoční

24.12. 22:00 na adrese http://cbplzen.cz/live

Rubriky: Celocírkevní a mimosborové akce | Napsat komentář