11. 11. Vydávání potravinové a hygienické pomoci

Vydávání potravinové a hygienické pomoci:
11. 11. 2021 od 9:00 do 12:00, Pobočka Diakonie (hlaste se u Marine)