21. 10. Vydávání potravinové a hygienické pomoci

Vydávání potravinové a hygienické pomoci:
21. 10. 2021 od 9:00 do 12:00, Pobočka Diakonie (hlaste se u Marine)