Jak pomoci zarmoucenému

„Naslouchat mu.“
„Sklonit se před Hospodinem a říct: „Hospodin dal, Hospodin vzal.“
„Plačte s plačícími.“
„Být s druhým – i mlčky.“
„Zeptat se, co pro tebe mohu udělat? A třeba donést polévku nebo buchtu.“
„Děkovat spolu Bohu za toho, který odešel do věčné slávy.“