Klub seniorů

Seniorský věk vnímáme jako dar i příležitost zastavit se a obdarovat sám sebou druhého: svými zkušenostmi, svými vzpomínkami, svým humorem i moudrostí.

Takto jsme si povídali s našimi nejstaršími. Nahlédněte do ukázek z jejich odpovědí a zahlédněte zkušenost, moudrost, radost i smutek, ale především vděčnost za život:
Jak pomoci zarmoucenému, Co jsem se minulý rok učil?, Co jsme doma jedli?, Na koho vzpomínáme?

Všichni jste srdečně zváni, milí známí i neznámí, k povídání i společnému obědu…
Kontaktujte nás pro bližší informace nebo sledujte v Aktualitách, kdy bude další setkání, a klidně bez ohlášení přijďte.

Život ve stáří se může zpomalit, ale také prohloubit.


Klub vznikl v létě 2016.

Fotografie ze setkání můžete zhlédnout zde.