O nás

Jsme nestátní nezisková organizace navazující na sociální služby, která funguje při sboru Církve bratrské Brno – Kounicova. Naší snahou je přispět k životní pohodě lidí v našem okolí, proto se zabýváme psychoterapií, pastorační péčí, zprostředkováváme materiální pomoc potřebným a vytváříme prostor pro sdílení radostí i starostí v rámci setkání seniorů a Tvořivého kroužku.

Historie pobočky

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Brně byla založena na podzim roku 2015 léčebnou pedagožkou a manželkou kazatele Církve bratrské Mgr. Noemi Komrskovou. Od svého počátku pobočka vystřídala již několik aktivit reagujících na aktuální situaci ve sboru a jeho okolí.

Prvními aktivitami se staly psychoterapie, setkávání seniorů v rámci klubu seniorů a tvořivý kroužek. Záhy se přidalo vaření Polévek z Kouničky pro potřebné a Kluci na čaj. Obě poslední aktivity však byly posléze ukončeny – vaření polévek převzal místní sbor Církve bratrské a v zimním období je vaří dodnes; Kluci na čaj neboli setkávání pro muže již není v provozu.

Poslední významnou aktivitou pobočky se od prosince 2016 stala Materiální pomoc. Jedná se o projekt Ministerstva práce a sociálních věcí s celostátní působností s názvem „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“ (ve zkratce POMPO). Díky tomuto projektu je Pobočka dle aktuálních dodávek schopna pomáhat lidem ve svém okolí distribucí potravin a hygienických prostředků.