Omezení provozu v březnu

V březnu nebudou probíhat pravidelné akce: Setkávání seniorů, Kluci na čaj, Tvořivý kroužek.
Individuální terapie zůstávají dle domluvy s terapeutkou.
Děkujeme za pochopení.