Potravinová a materiální pomoc POMPO II

Od prosince 2016 se naše Pobočka Diakonie zapojila jako spolupracující subjekt partnera projektu Diakonie Církve bratrské do projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“, registrační číslo projektu CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008. Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu.

Doba realizace projektu:
Zapojení do projektu od  – prosinec 2016

Ukončení 1. fáze realizace projektu – 30. 9. 2018
Ukončení 2. fáze realizace projektu – 30. 9. 2020
Ukončení 3. fáze realizace projektu – 30. 9. 2023

Objednáváme potraviny a hygienické potřeby z předem daného seznamu komodit a rozdáváme je potřebným, které máme kolem sebe. U toho obdarovaným nabízíme přátelství, socializaci (nabídku různých generačních setkání), poradenskou pomoc či psychoterapii. Tímto způsobem jsme poskytli pomoc asi 650 potřebným osobám a rozdali jsme zboží v hodnotě cca 2 200 000,- Kč.

Potravinová a hygienická pomoc bude vydávána každý čtvrtek od 9:00 do 12:00 hodin kromě svátků a letních prázdnin.

 

plakát FEAD_ POMPO II

Máte kolem sebe chudého potřebného člověka? Můžete s ním přijít k nám. Domluvte se s námi telefonicky nebo mailem na schůzce. (kontakt zde)

Rádi pomůžeme.