Střípky z Diakonie – Leden 2023

V lednu 2023 jsme začali s aktivitami až ve čtvrtek 19.1. na Tvořivém kroužku. Lednové setkání seniorů jsme museli zrušit, protože Miriam s Inkou byly nemocné a organizace setkání i vaření oběda by tím byla velice ztížena.

V kroužku jsme první kroužek v roce tvořili hvězdičky z papírových pytlíků od čaje. Skládání vyžaduje velkou motorickou přesnost. Několik hvězdiček si můžete prolédnout na nástěnce ve vestibulu sboru. Sešlo se nás celkem 6 a většinu času jsme samým soustředěním mlčeli. Aktivita se však účastníkům líbila a byla pro ně zajímavá. Papírové sáčky jsme sbírali už od minuléo roku, abychom měli dostatečný výběr různých barev. Navíc jsme dostali darem dvě krabičky nasbíraných pytlíčků právě k tomuto účelu. Před Vánocemi se ke klasickému složení Tvořivého kroužku přidala seniorka, paní Maruška, která bydlí nedaleko sboru. Jsme rádi, že máme mezi sebou novou tvář, a že se jí mezi námi líbí.

Další lednové aktivity Diakonie se soustředily na vyúčtování dotací, psaní zpráv, potvrzování darů a zhodnocování aktivit z minulého roku. Připravujeme také setkání správní rady, kde budeme řešit, co budeme dělat dál.

Srdečně zveme všechny seniory na další setkání, které plánujeme na úterý 14. 2. 2023 od 10 hodin.

V Tvořivém kroužku se budeme opět scházet vždy ve čtvrtek kromě svátků a prázdnin od 14:00 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni! 🙂

Potvrzení o darech jsme předávali osobně a posílali poštou dárcům individuálně a doufáme, že je všichni v pořádku obdrželi. Pokud by se vyskytla nějaká chyba, prosím, neváhejte se obrátit na Miriam nebo Marine. Děkujeme.

Za Diakonii Miriam Kohoutová