Hod Beránka – Pátek 10.4.

by Petr Dadak, 10.4.2020

Velký pátek 10.4.2020

Lukáš 23:13 (EP)  Pilát svolal velekněze, členy rady i lid  14  a řekl jim: "Přivedli jste přede mne tohoto člověka, že pobuřuje lid; já jsem ho, jak vidíte, před vámi vyslechl a neshledal jsem na něm nic, z čeho jej obviňujete.  15  Ani Herodes ne; vždyť nám ho poslal zpět. Je zřejmé, že nespáchal nic, proč by zasluhoval smrt.  16  Dám ho na místě potrestat a pak ho propustím."  17  Musel jim totiž o svátcích propustit vždy jednoho člověka. 18  Ale oni všichni najednou křičeli: "Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!"  19  To byl člověk, kterého uvrhli do vězení pro jakousi vzpouru ve městě a vraždu  20  Tu k nim Pilát znovu promluvil, neboť chtěl Ježíše propustit.  21  Avšak oni křičeli: "Na kříž, na kříž s ním!"  22  Promluvil k nim potřetí: "Čeho se vlastně dopustil? Neshledal jsem na něm nic, proč by měl zemřít. Dám ho zbičovat a pak ho propustím."  23  Ale oni na něm s velkým křikem vymáhali, aby ho dal ukřižovat; a jejich křik se stále stupňoval.

Ještě před několika dny zástup volal:

Jan 12:13b (EP)  ... "Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský."

Mohli někteří lidé být v obou volajících zástupech?

Iz 53:5a (EP)  Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. ...  6b (SP)  a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech.

Naše nevěrnost ho probodává, naše nepravost ho bolestivě zraňuje, naše vina ho krutě zabíjí. Naše ústa křičí "ukřižuj" a s každým vědomým proviněním se ten křik stupňuje.

Zpět