Oznámení 16. – 23. 12.

Bratr kazatel Jan Asszonyi dnes slouží ve Zboru Cirkvi bratskej v Bratislavě.

Dnes v 16:30 hodin budeme mít dětskou vánoční slavnost. Děti si pro nás připravili dramatické pásmo písniček, básniček a scének pod názvem Čím začínají a končí Vánoce? Po skončení programu bude ve spodních místnostech připraveno posezení u kávy a čaje.

V pondělí 17. prosince bude tvořivý kroužek.

V úterý 18. prosince bude setkání seniorů s obědem.

Ve středu na biblické hodině budeme pokračovat ve studiu Matoušova evangelia, tentokrát na téma Já však vám pravím. Výkladem poslouží bratr kazatel Jan Asszonyi. Začátek v 18 hodin.

O všech adventních nedělích bude otevřené knihkupectví.

V předsálí na stolku jsou formuláře dotazníku o biblickém vzdělávání. Prosíme členy i ostatní návštěvníky sboru, aby vyplněný dotazník odevzdávali do připraveného boxu nebo sestře Lydii Křipačové, případně našim kazatelům. Také je možné stáhnout tento formulář na webových stránkách našeho sboru.

Sbírka z minulé neděle činila 10.271 korun, všem dárcům děkujeme.

Nedopatřením není v Kompase uvedeno, že 25. 12. na Hod Boží vánoční bude v 10 hodin bohoslužba s Večeří Páně. Kázáním nám poslouží bratr kazatel Daniel Komrska.

Na stolku ve vestibulu si můžete vzít přehled všech řádných i mimořádných setkání během svátků.

Bez komentáře


Zanechte vzkaz

Your email address will not be published Povinné položky jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*