Oznámení 17. 6. – 24. 6.

V úterý 19. června od 16 do 18 hodin proběhne na dvorku druhé kolo sbírky použitého šatstva, obuvi a hraček ve prospěch potřebných lidí z romských osad na východním Slovensku. Prosíme přinášejte věci zachovalé a dál dobře použitelné. Je možné přinést i trvanlivé potraviny.

V úterý 19. června, během schůzky malého dorostu, bude biblická skupinka. Tentokrát bude jejím tématem 12. kapitola epištoly Římanům, setkání vede bratr kazatel Jan Asszonyi.

Ve středu 20. června na biblické hodině budeme pokračovat v cyklu Kořeny naší víry: Pouze víra. Výkladem nám poslouží bratr kazatel Daniel Komrska.

Ve čtvrtek 21. června se sejdou kluci na čaj – tentokrát u táboráku v Chrlicích, pro bližší informace se obracejte na sestru Katku Vávrovou.

Prosíme o pomoc při přípravě kávy a čaje po shromáždění během letních prázdnin. Prosíme zapisujte se do tabulky na nástěnce.

Sbírka z neděle 10. června byla 7390 korun, všem dárcům děkujeme.

Narozeniny: oznamování narozenin jsme pozastavili do doby, než se nám podaří splnit podmínky dané obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Bez komentáře


Zanechte vzkaz

Your email address will not be published Povinné položky jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*