Oznámení 17. 9. – 24. 9.

V pondělí 18. 9. v 18.30 hodin proběhne na Opletalově 6 představení knihy Evangelium podle Jaroslava Foglara, knihu představí její autor bratr kazatel Pavel Hošek. Pozvánka je na nástěnce.

Na nástěnce ve vestibulu je pozvánka na Ekumenickou pouť jižní Moravou, kterou pořádá Matice velehradská a brněnský seniorát ČCE.

Manželé Vladimír a Olga Smutní budou mít v sobotu 23. 9. 2017 ve 14.00 hodin v našem sboru slavnostní obnovu manželského slibu spojenou s požehnáním.

Příští neděli 24. 9. bude v 15.00 hodin členská schůze. Staršovstvo představí členskému shromáždění projekt investice a členské shromáždění by mělo rozhodnout, jak naložit s rezervními finančními prostředky sboru.

Sbírka z neděle 10. 9. byla 6355 korun, všem dárcům děkujeme.

Narozeniny:
17. 9. Věra Čiháková 84
18. 9. Anna Zachariášová 60

Bez komentáře


Zanechte vzkaz

Your email address will not be published Povinné položky jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*