Oznámení 22. -29. 4.

V pondělí 23. dubna je zde možnost zúčastnit se nové aktivity nazvané Divadlo pod křížem. Začátek v 15 hodin ve spodních místnostech.

V úterý 24. dubna v 17 hodin bude biblická skupinka, tentokrát bude věnována 10. kapitole epištoly Římanům, setkání vede bratr kazatel Jan Asszonyi.

Ve středu 25. dubna na biblické hodině budeme pokračovat ve studiu Heidelberského katechismu, kázáním nám poslouží bratr kazatel Jan Asszonyi.

Ve středu od 10 do 17 hodin bude na dvorku před modlitebnou probíhat sousedská výměna oblečení „Přineseš – odneseš“. Dále bude možnost zakoupit výrobky z Tvořivého kroužku a podpořit tak práci naší Diakonie.

Ve čtvrtek 26. dubna v 10 hodin bude klub maminek.

Sestra Inka Kulísková děkuje všem, kteří pomohli při umývání oken v modlitebně.

Sbírka z minulé neděle byla 8229 korun, všem dárcům děkujeme.

Bez komentáře


Zanechte vzkaz

Your email address will not be published Povinné položky jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*