Oznámení 26. 11. – 3. 12.

Na večírku 26. 11. bude naším hostem bratr Vladimír Horský, téma Z lesa na kazatelnu a zpět. Neformální začátek v 17:00 u kávy a čaje. Samotný program od 17:30.

V úterý 28. listopadu od 17 do 19 hodin bude v pastorační místnosti biblická skupinka, při níž se bude číst 2. kapitola listu Římanům, vede bratr kazatel Jan Asszonyi. Zván je každý, kdo má čas.

Ve středu 29. listopadu na biblické hodině budeme pokračovat v cyklu Cesta následování. Téma: Zapojte se všichni – kněžství všech věřících, vede bratr Jaroslav Štigler.

V sobotu 2. prosince v 15 hodin proběhne v naší modlitebně mimořádný adventní koncert pěveckého sboru Effatha.

První adventní neděli 3. prosince v 10 hodin se sejdeme k pravidelné bohoslužbě s Večeří Páně, slovem nám poslouží bratr kazatel Daniel Komrska. Po skončení bohoslužby bude ve spodních místnostech připraven společný oběd a program pro naše seniory.

Zároveň v neděli 3. prosince bude naše pravidelná sbírka věnována na Diakonii.

Staršovstvo sboru na svém pondělním setkání na žádost bratří Luboše Rouse a Dalimila Petriláka tyto odvolalo ze Správního výboru Diakonie a namísto nich jmenovalo s. Kateřinu Dadákovou a br. Zdeňka Štiglera. Děkujeme bratřím Rousovi a Petrilákovi za jejich službu a novým členům výboru přejeme Boží pomoc a požehnání.

Manželé Daniel a Alžběta Kurowští se rozhodli, že přestoupí do římsko-katolické církve. Věříme, že naše kontakty tím nebudou zpřetrhány a přejeme celé rodině Boží požehnání.

Sbírka z minulé neděle byla 5.451 Kč, všem dárcům děkujeme.

Bez komentáře


Zanechte vzkaz

Your email address will not be published Povinné položky jsou označeny *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*