Daniel Komrska

Kazatel sboru

Narozen 23.11.1951 v Hranicích na Moravě. Po maturitě studium teologie na Slovenské evangelické bohoslovecké fakultě v Bratislavě, po ukončení v roce 1976 dva semestry studijní pobyt v Teologickém semináři St. Chrischona ve Švýcarsku.

V lednu 1977 ustanoven Radou Církve bratrské druhým kazatelem Sboru Církve bratrské v Bratislavě. Od října 1979 kazatelem a správcem Sboru Církve bratrské v Českých Budějovicích. Od října 1988 kazatelem a správcem Sboru Církve bratrské v Praze 3 Žižkově. V roce 1993 dvě operace páteře po kterých nemohl pokračovat v další službě kazatele a správce sboru. V letech 1995-2013 kazatelem v Domě pokojného stáří Naděje ve Vysokém Mýtě. Od 1.7.2013 ustanoven jako 2.kazatel Sboru Církve bratrské v Brně, Kounicova na poloviční úvazek.

S manželkou Noemi má dceru Noemi a syna Daniele. Z rodin dětí má 6 vnoučat.