Noemi Komrsková

Vedoucí pobočky diakonie

Narodila se 16.8.1951 ve Vysokém Mýtě. Po maturitě na zdejším gymnasiu byla rok v rodině misionáře Rev. R.Doom (zetě Jamese Stewarta, který působil v naší církvi před válkou) ve Skotsku. Po návratu studovala léčebnou pedagogiku – terapeutický směr v Bratislavě. V roce 1975 se stala manželkou kazatele CB Daniela Komrsky, pracovala v léčebně pohybových poruch v Luži-Košumberku jako muzikoterapeut. Deset let po narození dětí byla v domácnosti a pomáhala ve sborové práci. V Praze pracovala jako sborová sestra, učitelka angličtiny na ZŠ a pak jako terapeut ve stacionáři pro děti s kombinovaným postižením, který vytvořili s týmem spolupracovníků ve sboru CB Praha 3 – Žižkov. Později učila několik let na ETS pastorační pracovníky. Po onemocnění manžela pracovala v Naději v Domě pokojného stáří a budovala sociální práci i systém supervizí hlavně v nestátních neziskových organizacích. Vystudovala psychoterapeutický výcvik v integrované psychoterapii F. Knoblocha v České Krumlově a věnovala se pastorační, supervizní, terapeutické práci a šesti vnoučatům.