Pastýřský dopis předsedy Rady CB

Milí přátelé, sestry, bratři, srdečně Vás na přelomu kalendářního roku zdravím slovy proroka Izajáše: On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez … Číst dál

V kategorii : Zajímavé materiály

Pastýřský dopis předsedy Rady CB

Září 2017 Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé, chtěl bych vás na začátku školního roku 2017 – 2018 pozdravit slovy Pána Ježíše „neboj se, jen věř“ (Lk 8, 50). Když čtu tato slova, vybaví se mi obrázek, na kterém je zobrazen Pán Ježíš držící se kříže uprostřed moře, který podává … Číst dál

V kategorii : Zajímavé materiály

Sborové studium Bible

V PDF souboru je domácí příprava na příští biblickou hodinu 21.6. v 19:00 (Lukáš 7,36-8,3). Biblickou hodinu povede kazatel Daniel Komrska. Studium Bible - 21.6. v 19:00 (PDF)

Stránka 1 Od 3