Comido

Bread of life Christian Ministries Church

 

  

 

P.O.BOX 8153

Eldoret, 30100, Kenya

E-mail: comidosh@yahoo.com

Pastor: Bonface Simani

web: comido.webs.com  

Místo na mapě

 


Úspěšný prodej kalendáře "Keňa 2012". 
Díky vaší náklonnosti se během podzimu 2011 na sbírkách i z prodeje kalendáře sebrala poměrně vysoká částka korun. Veškerý výtěžek z prodeje bude během roku 2012 investován do nového projektu podporujícího samofinancování Comida.

 

V březnu 2011 se uskutečnila pracovní cesta do Comida - kazatel Roman Toušek, Pavel Hejzlar, Petr Hojný, Pavel Jech. 

 

Vánoční sbírka v prosinci 2010 vynesla necelých 30 tisíc

 

Vánoční sbírka 13.12.2009 v Dobrušce vynesla 21 662,- Kč + $10.

  

Od roku 2008, kdy jsme s podporou Comida začali, se vybralo cca 150 000,- Kč. Za tuto částku jsme koupili část pozemku, zaplatili přívod elektřiny a postavení budov školy a kostela. A ještě zbylo na vánoční dárky pro děti.

 


 

Organizátor spolupráce:

Sbor Církve bratrské v Bystrém

Bystré 82

518 01 Dobruška

www.cb.cz/bystre

bystre@cb.cz

tel.: 494665534

  


speciální bankovní účet

2800195503/2010

 


 

Partner projektu:

Celostátní pěvecký sbor Effatha

Završení projektu s kalendáři "Keňa2012"

Díky vašim darům a příspěvkům z nákupu kalendářů "Keňa 2012" jsme shromáždili částku cca 470 tisíc Kč a zaslali jsme ji do Comida. 

Po důkladném hledání optimálního využití tak velikého fondu a po konzultaci s pracovníky Comida jsme se rozhodli k rozdělení této sumy na dvě části. V první etapě jsme částkou 310 tisíc zaplatili dokoupení pozemku, na kterém stojí škola Comido, následně jsme zaslali zbytek fondu, tj. 160 tisíc, ze kterého pracovníci Comida postaví malou líheň kuřat. Podle domluveného rozpočtu stačí peníze na postavení malé dílny, přívod elektřiny, pořízení stroje a materiálu, a zaměstnání šesti lidí. Část této sumy, kromě výše uvedeného, bude vyhrazena na aktuální potřeby školy, zejména pro úhradu jídla pro děti.

Mezitím na náš účet, vyhrazený pro Comido, chodí další dary, které prozatím ponecháme na účtu a jejich využití bude záležet na aktuální situaci v Comidu. Prosíme, do doby, než bude jasné, jak v pomoci Comidu pokračovat, neposílejte na účet další peníze.

Můžete se přesvědčit o využití vašich darů.
- soupis provedených prací

- fotografie ze stavební činnosti
- fotografie z líhně kuřat (prosinec 2012)

 


Pracovní výjezd do Keni a nová možnost podpory

Od 11.3. do 23.3.2011 se uskutečnila cesta čtyřčlenné skupiny z bysterského sboru do Keni (kazatel Roman Toušek, Pavel Hejzlar, Pavel Jech, Petr Hojný). Cílem byla návštěva Comida, zjištění aktuální situace a možností další podpory práce. Děti z Comida dostaly mnoho dárků v podobě sportovního náčiní a školních pomůcek, vedení projektu byl předán i finanční dar na pokrytí autních potřeb školy. 
Kromě Comida měla skupina možnost poznat reálný způsob života Masajů ve vesnici Sekenai u Maasai Mary a chudých lidí ve slumu Huruma v Eldoretu. 

Z této cesty byly pořízeny zajímavé fotografie, ze kterých jsme vyrobili kalendář na rok 2012. Prodejem kalendáře jsme shromáždili prostředky k podpoře finanční soběstačnosti.

 


Hlavní aktivity projektu:

1. Škola pro sirotky

Ve škole Comido je v současné době asi 60 sirotků z okolního slumu. Škola jim poskytuje základní vzdělání a stravu. Škola je státem registrovaná.

 

2. Výrobní dílna pro ženy

Skupinka 6-8 žen se schází každou sobotu k vyrábění suvenýrů a ruční textilní práce.

 

3. Pomoc HIV pozitivním

Ve spolupráci s vládou pracovníci Comida vyhledávají nemocné osoby a pomáhají jim získat lékařskou pomoc a obživu.

 

Charakteristika sboru: 

Sbor Comido byl založen v r. 2000, oficiální licenci od úřadů dostal o rok později. Na začátku bylo 14 členů, nyní jich má sbor asi 60. Sbor začal fungovat nejprve jako centrum pro vzdělávání negramotných dětí. Postupem doby, zejména díky zapojení starších a vzdělanějších dětí do výuky, se podařilo rozšířit činnost na dvě třídy. Zejména po násilnostech, které provázely poslední prezidentské volby v Keni a po kterých zůstalo v oblasti mnoho dětí bez domova a žen, které přišly o manžela, rozšířil sbor Comido svou činnost na práci se sirotky a kurz pro švadleny. 

Výsledkem této práce jsou desítky dětí a dospělých, kteří získali pomoc v nouzi a šanci dostat zaměstnání. 

 Pomoc pro Comido

Od října 2008 do června 2009 probíhala sbírka na sbor Comido, díky které mohl sbor koupit vlastní pozemek a přesunout na něj svou stávající modlitebnu. Celkem jsme do Keni poslali $5 665 (115 000,- Kč). Podrobnosti o sbírce najdete zde. Chtěli bychom práci tohoto sboru podporovat průběžně.

Během adventu 2009 jsme uspořádali sbírku na vánoční dárky pro děti v sirotčinci Comido, která vynesla téměř 22 tisíc (cca $1200).

Na konci roku 2010 se uskutečnila vánoční sbírka spojená s benefičním prodejem suvenýrů vyrobených ženami z Comida. 

Peněžní dary je možno posílat na speciální účet 2800195503/2010.

     

 


© 2011 - Sbor CB v Bystrém