8.ledna 2011 se bysterská modlitebna 

změnila k nepoznání. 

V prvním patře praskla voda a stropem se dostala do velkého sálu a sklepa. Přitom zničila podhledové kazety stropu, část aparatury a dalšího vybavení. 

Následky můžete vidět na fotografiích. 

Podívejte se na několik autentických záběrů.

 Milí přátelé, za všechny projevy vaší přízně jsme velmi vděční, protože nám jsou ujištěním, že nejsme sami.

Děkujeme jménem celého našeho sboru.


Jak se to celé seběhlo:

22.2.2011

Velice děkujeme všem, kteří zareagovali na naši prosbu a pomohli nám finančním darem. Do dnešního dne jste nám pomohli částkou přibližně 400 tisíc. 
Ne všechny dárce známe, nebo na ně nemáme kontakt, proto zde uveřejňujeme děkovný dopis, ve kterém jsou také aktuální informace a výhled do budoucna. Vaše štědrost a náklonnost je pro nás velikým povzbuzením, ale zároveň závazkem k věrné práci na Boží vinici.

 

8.2.2011

Závěr jednání členského shromáždění v Bystrém 6.2.2011

Jednání trvalo dvě hodiny a neslo se v pokojné a konstruktivní atmosféře. Na základě proběhlé diskuse členské shromáždění dalo v závěrečném hlasování mandát staršovstvu k pořízení kompletního projektu na variantu a3 - přestavba do víceúčelové budovy se záměrem otevřít zde mateřskou školku. Zároveň pověřilo staršovstvo, aby připravilo rámcovou studii proveditelnosti projektu b2 - hledat vhodný objekt či parcelu k postavení modlitebny v Dobrušce. Na základě těchto materiálů, ze kterých vyplyne konkrétní proveditelnost a dostupnost variant, se členské shromáždění na podzim rozhodne definitivně.

V praxi to znamená, že členské shromáždění se jednoznačně kloní k návrhu vytvořit v Bystrém kromě bohoslužebných prostor také místo pro fungování školky. Tato varianta je tedy vnímána jako prioritní. Rámcová studie pořízení nových prostor v Dobrušce je chápána jako "průzkumnická" pro získání maximálního přehledu pro konečné rozhodování, resp. pro další uvažování dobrušské práce.

Přípravou projektu školky byl staršovstvem pověřen Jan Grulich, který má důvěru k vytvoření pracovní skupiny spolupracovníků.

 

3.2.2001

Program členského shromáždění 6.2.2011 v Bystrém

1. Prezentace reálných možností

a) bysterská varianta (s předpokladem dalšího rozvoje práce v Bystrém)

a1)   nezbytná rekonstrukce (fasáda, okna, strop v sále, sociálky, …)

a2)   zásadní rekonstrukce (včetně částečné demolice a nové přístavby)

a3)   přestavba do víceúčelové budovy se záměrem otevřít mateřskou školku (spolupráce Sboru, obce Bystré a ZŠ Trivium Dobřany)

b) dobrušská varianta (s předpokladem přesunu těžiště práce do Dobrušky)

b1)   při zachování bysterské modlitebny pro víkendové a mimořádné akce přechodně, či dlouhodobě pořádat bohoslužby v Kině, k pravidelným aktivitám využívat nadále Domeček

b2)   hledat vhodný objekt či parcelu k postavení nové modlitebny

2. Stanovisko celosborového staršovstva s prezentací varianty a3 - školka

Staršovstvo se většinově kloní k bysterské variantě. Konkrétní podoba této varianty (tedy velikost investice) bude záviset mj. na průzkumu proveditelnosti jednotlivých variant. Projekt školky ale vidíme jako jedinečnou příležitost rozvinutí činnosti sboru na horách.

3. Rozprava s nezbytnými závěry

Členské shromáždění by se mělo především vyjádřit k celkovému směřování práce sboru a dát souhlas s přípravou nejvíce preferovaných variant (průzkum proveditelnosti, projekt, atd.). Konečné rozhodnutí padne až v momentě, kdy budeme mít konkrétní informace o proveditelnosti a finanční náročnosti jednotlivých variant.

 

Naše rozhodování by nemělo být motivováno ani citově, ani pragmaticky, nýbrž mělo by být výsledkem hledání odpovědi na otázku, co prospěje nejvíce naší službě Bohu a lidem. Předpokladem k moudrému rozhodnutí je tedy především odpovědný duchovní zápas na modlitbách.

29.1.2011

Dnes se v Bystrém uskutečnila úklidová brigáda. Účastnilo se jí asi 40 lidí napříč všemi generacemi (nejmladší: Šimon Pátek - 5 let, nejstarší: František Skrbek - 80 let), z širokého okolí (i z Rychnova). Během dopoledne se uklidilo všechno, co se uklidit dalo. Rozpadlý podhled stropu v sále se vyspravil polystyrénovými deskami, strop prozatím necháme svrchu odkrytý. Zbývá zapojit aparaturu a uklidit místnosti pro besídku, které sloužily jako skladiště. 

 

24.1.2011

  • V pátek 28.1. by do Bystrého měli přijet zástupci Stavebního odboru Rady CB, aby nám pomohli reálně zhodnotit možné varianty opravy/rekonstrukce modlitebny. 

  • Na sobotu 29.1. od 9h svoláváme první úklidovou brigádu. Budovu budeme vysoušet průběžně dál, ale to nám nebrání v tom, abychom ji uklidili. Více se k akci dostanou nejspíš jedinci s možností vyvinout účinnou fyzickou sílu, protože na programu bude likvidace zbylého nepořádku a stěhování lavic do sálu apod.

  • Mimořádné členské shromáždění svoláváme na neděli 6.2. do Bystrého, začátek bude po dopolední bohoslužbě (spolu s Dobruškou) a společném obědě, tedy přibližně ve 13h. Členské shromáždění začneme slavením Večeře Páně. 

 

21.1.2011

13:10 - Včera přijel do modlitebny servisní technik, aby prohlédnul stav klimatizace. Prozatím to vypadá, že samotná klimatizace poškozena není, poničený je pouze elektronický panel dálkového ovládání.

 

Každý den volají nebo mailují jednotlivci i zástupci sborů s vyjádřením podpory a nabídky praktické i finanční pomoci. Chtěli bychom vám všem upřímně poděkovat. Opět si intenzívně uvědomujeme, že rozměr vzájemné starosti jeden o druhého je jedním z nejpodstatnějších pilířů našeho života. Jsme za vás Pánu Bohu moc vděční.

 

Pokud byste se setkali ve vašem okolí s potřebou vysušit nějaký objekt, dáváme k dispozici informaci, že v Třebíči je firma bratra Miloše Žáčka, který je, slovy kazatele Martina Tabačana, jedním z největších odborníků na vysoušení u nás. Využili jsme jeho nabídky a konzultujeme s ním vysoušení naší modlitebny.

 

18.1.2011

12:10 - Včera večer se v Bystrém setkalo celosborové staršovstvo, aby jednalo především o celkovém řešení situace kolem modlitebny. Na základě diskuse, kterou jsme vědomě zaměřovali především na hledání systémového a dlouhodobého řešení, jsme se nakonec většinově přiklonili k závěru, že členskému shromáždění doporučíme variantu ponechat centrum sboru v Bystrém a modlitebnu zásadním způsobem zrekonstruovat. Nastalou situaci je ovšem třeba vnímat jako důraznou výzvu od Pána církve, abychom jako sbor i jako jednotlivci nově a odpovědně hledali místo, kde jsme povoláni k soužbě evangeliu. Rozpoznáváme jako starší sboru, že i nadále je tímto místem kromě Dobrušky a Rychnova také oblast hor, kterou bychom přesunutím sboru do Dobrušky prakticky opustili. Tímto rozhodnutím by ovšem neměla ustat snaha intenzívně podporovat práci jak v Dobrušce, tak v Rychnově. Členské shromáždění svoláváme na neděli 6.2. do Bystrého (pokud již bude možné využít modlitebnu).

09:30 - Opět se nám dostalo veliké pomoci i povzbuzení. Dnes ráno přijeli do Bystrého bratři z litomyšlského sboru a nainstalovali u modlitebny automatický kotel na uhlí, díky kterému budeme moci mnohem levněji vytápět vysoušené prostory.

15.1.2011

21:20 - Dnes jsme poslali na všechny sbory CB a některým našim přátelům z jiných církví dopis s prosbou o finanční pomoc. Pokud se vám nedostal do rukou, můžete si ho stáhnout zde.

13:10 - Právě skončila brigáda na odstranění stropní výplně nad sálem. Zčásti se jednalo o původní výplň z plev a jehličí, zčásti o perlit. 

Vše bylo třeba vybrat, aby se vůbec dalo uvažovat o vysušení. Ve velkém sále běží naplno dva silné vysoušeče.

Z dnešního dne jsou k prohlédnutí nové fotografie (včetně rozpadlých kamen ze včerejška).

 

 

14.1.2011

14:45 - Podle předběžných kalkulací nás vysoušení modlitebny bude do konce ledna stát cca 45 tisíc (počítáme propálenou naftu z horkovzdušných agregátů a elektřinu pro vysoušeče a topení).

05:00 - Včera odpoledne došlo v modlitebně ke kuriózní situaci, ze které trochu mrazí, trochu se vhání úsměv do tváře. Ve sklepě, který je stále hodně mokrý, jsme chtěli vysoušení podpořit zatopením ve starých kamnech, kterými se kdysi vytápěl velký sál, poté stály v kotelně a sloužily k vytápění bytu, následně k pálení hořlavého odpadu. Nuže, zatopili jsme a těšili se na podpůrné teplo. To přišlo a bylo ho stále víc. Pak si ale kamna řekla, že už toho v modlitebně odsloužila dost a náhle ukončila svou bysterskou pouť - prostě se rozpadla a tepla bylo náhle o poznání více a s ním oblaka dýmu, který byl cítit až na půdě. Ještě že je modlitebna stále řádně navlhčena a bratr, který u toho naštěstí byl, rozený hasič. Takže nyní kromě vysoušení také větráme.

 

13.1.2011

17:45 - Přivolaný statik po poměrně důkladné prohlídce stropu, legendárního trámu a střešních trámů konstatoval, že tato konkrétní nehoda s vodou se statikou stropu, resp. budovy neudělala nic zásadního, ale je nezbytné, aby byl strop důkladně vysušen včetně odstranění svrchní krytiny stropu a mezitrámové výplně. Jinak téměř jistě hrozí hniloba a především dřevomorka. 

Konstrukce stropu a střechy ovšem zcela nevyhovuje novým stavebním normám, což znamená, že v případě rozsáhlejší rekonstrukce budovy bychom museli celý strop a střechu radikálně vyztužit, resp. postavit znovu. 

Budeme-li tedy chtít v bysterské modlitebně mít i nadále hlavní a důstojné centrum sboru, nevyhneme se větší investici. V případě, že např. centrum sboru přesuneme do Dobrušky (ne nutně se stavbou nové budovy), budeme si nejspíš moci dovolit rekonstrukci menšího rozsahu.

13:00 - Ve stejný den, kdy v modlitebně praskla voda, se v Dobrušce konal třetí den Legoprojektu. Jen tu sobotu přišlo asi 70 dětí a na závěrečné otevření městečka mnoho rodičů a slavnostní řeč měl i pan starosta Bc. Petr Tojnar. Fotografie a videofilm z celé akce najdete na stránce klubu Žárovka - www.klubzarovka.cz (resp. www.klubzarovka.cz/legoprojekt )

 

12.1.2011

13:40 - V souvislosti s omezením provozu v bysterské modlitebně dochází ke změně v pořádání některých akcí a aktivit: úterní biblická hodina pokračuje bez omezení v rohovém sálku; POZOR - plánovaná ekumenická bohoslužba se prozatím termínově přesouvá na jindy, datum určíme podle možností; zkoušky smíšeného sboru se přesouvají do Domečku v Dobrušce; veškeré domluvené pobyty se až do odvolání žel ruší; nedělní bohoslužby se prozatím celý leden budou konat společně s dobrušskou stanicí v Kině70 v Dobrušce. Tato opatření se mohou změnit v závislosti na aktuální situaci.

13:10 - Na naši výzvu o poskytnutí vysoušečů jsme dostali několik typů, za které moc děkujeme. Dnes se ozval Martin Vlasák z JB Rychnov s nabídkou zapůjčení vysoušečů z Liberce, což jsme s vděčností přijali. Jelikož registrujeme zprávy o hrozících záplavách v zemi, pokusíme se modlitebnu vysušit co nejdříve, abychom zařízení zbytečně neblokovali.

12:00 - Od chvíle, kdy jsme zveřejnili informaci o nastalé situaci v Bystrém, průběžně přichází množství povzbuzujících mailů i telefonátů z mnoha sborů i jednotlivců z CB, z nejbližší ekumény, ale i od našich přátel ze zahraničí. Velkou starost i snahu pomoci vyjadřují zejména bývalí bysterští kazatelé. Před chvílí nám napsal kazatel Lars Kallfors ze Švédska, který Bystré navštívil s početnou skupinou svých oveček, a přislíbil projednání případné pomoci ve svém sboru. Podobných povzbuzujích vzkazů je opravdu mnoho, což v dané chvíli přináší obrovskou vzpruhu, až dojetí z tohoto projevu bratrské náklonnosti. Biblickými slovy by se to dalo vyjádřit i tak, že jsme jako sbor právě očitými svědky pravé podoby Kristovy církve - krásné jako nevěsta, která je připravená pro svého ženicha.

 

10.1.2011 - 12:53

Vysoušení pokračuje, během týdne by měl budovu prohlídnou statik a určit reálný stav.

Na základě včerejšího jednání staršovstva a hospodářské rady dáváme k dispozici materiál, který shrnuje reálné varianty řešení situace. Jakékoli podněty a komentáře směřujte na Jana Grulicha (jan@grulich.cz). Dokument je ke stažení zde

 

9.1.2011 - 23:00

Dnes večer se uskutečnila klíčová porada celosborového staršovstva a hospodářské rady k řešení kalamitního stavu v modlitebně.  Závěry jsou tyt:

I. Akutní potřeby

a) budeme pokračovat ve vysoušení - sháníme vysoušeče

b) pokusíme se odstranit ze stropu veškerou výplň, která by mohla být zdrojem plísní

c) je pozván statik, který by měl určit reálný rozsah škod, případě rozsah nezbytných oprav.

d) prozatím celý leden se k nedělním bohoslužbám budeme scházet v dobrušském Kině70. Bohoslužby budou společné i s Dobruškou.

 

II. Rámcové, resp. koncepční řešení situace

Vidíme tři reálné varianty ke zvážení: a) uvedení budovy do použitelného stavu, b) radikální přestavba celé budovy, c) přestěhování sboru do Dobrušky.

Každá varianta má logické důvody pro a proti. Před námi je tedy nelehké rozhodnutí, kterému bude předcházet široká diskuse (jsou zváni všichni, kterým na našem sboru záleží) a hledání na modlitbách. Prosíme v tomto smyslu o modlitby za moudrost a citlivost na Boží vedení.

 

9.1.2011 - 12:00

Dnes se bohoslužba uskutečnila v dobrušském Kině spolu s Dobruškou. Využili jsme nepříjemné situace a bohoslužbu jsme zaměřili na Legoprojekt, který právě tento víkend v Dobrušce skončil. Předpokládáme, že bohoslužby v Kině budou i několik následujících nedělí.

 

8.1.2011 - 20:00

Dnešní den byl hodně bohatý na události. V Dobrušce celé odpoledne probíhal závěrečný den Legoprojektu - jen dnes přišlo asi 70 dětí a na otevření městečka dorazilo množství rodičů a promluvil i pan starosta Petr Trojan. Odpoledne se náhodou v modlitebně v Bystrém stavil hospodář Mirek Rubeš a zjistil, že celá modlitebna je pod vodou, protože v patře praskla nejspíš během noci voda. Ihned se svolala brigáda na likvidaci škod. Do večera byla největší spoušť uklizena, ale bylo třeba obvolat členy sboru, aby druhý den nejezdili do Bystrého, ale do Kina v Dobrušce, kde jsme narychlo zajistili náhradní prostor.