Oznámení, zprávy, aktuální informace

 

Kalendář akcí - stručný přehled (celý kalendář najdete zde)
Datum Akce Podrobnost
23.2. nedělní bohoslužba 9:30, káže Roman Toušek
24.2. ekumenická bohoslužba 18:00 v Eladě
2.3. nedělení bohoslužba s VP 9:30, káže Tomáš Cvejn, RT v Novém Měsě n.M.
2.3. Jarní koncert v Eladě 16:00 - Jakub Šaroun a spol.
3.3. Jeden svět (poslední promítání) 19:00 v Eladě
7.3. Everest (klub otců) 19:00 v Eladě
9.3. nedělní bohoslužba 9:30 v Eladě
10.3. jednání staršovstva 18:00 v Eladě
16.3. členské shromáždění společný oběd, jednání od 13h
   

 

Výnosy nedělních (kostelních) sbírek:
Členové sboru posílají své dary většinou na účet, zde tedy tyto částky nefigurují.

Datum Částka Mezisoučet
od 7.8. do konce 2011 70 281 Kč
leden 2012 19 453 Kč 89 734 Kč
únor 2012 15 077 Kč 104 811 Kč
březen 2012 14 492 Kč 119 303 Kč
duben 2012 27 316 Kč 146 619 Kč
květen 2012 27 906 Kč  174 525 Kč
červen 2012 34 292 Kč* 208 817 Kč
červenec 2012  28 526 Kč 237 343 Kč
srpen 2012 23 538 Kč 260 881 Kč
září 2012 37 874 Kč 298 755 Kč
říjen 2012 15 102 Kč 313 857 Kč
listopad 2012 28 145 Kč* 342 001 Kč
prosinec 2012 35 232 Kč*  377 234 Kč
součet za rok 2012 306 954 Kč
leden 2013 30 440 Kč 407 674 Kč
únor 2013  10 725 Kč* 418 399 Kč
březen 2013  34 295 Kč  452 694 Kč
duben 2013 21 233 Kč 495 160 Kč
květen 2013 22 622 Kč 517 782 Kč
červen 2013  41 008 Kč 544 320 Kč
červenec 2013  36 361 Kč 580 681 Kč
srpen 2013 31 178 Kč 611 859 Kč
září 2013  48 963 Kč 660 822 Kč
říjen 2013 67 489 Kč* 728 311 Kč
listopad 2013 29 058 Kč 757 317 Kč
prosinec 2013 34 597 Kč* 778 254 Kč
součet za rok 2013 436 253 Kč
leden 2014   33 706 802 931 Kč
2.2.2014   5 114 Kč  
9.2.2014  4 336 Kč  
16.2.2014  4 690 Kč  
23.2.2014 817 061 Kč

*Upřesňující poznámky:

1.12.2013 - sbírka byla určena z části na Diakonii CB (5 000) a ETS (2 100)

24.11.2013 - sbírka byla určena na práci Mezinárodní křesťanské solidarity (CSI)

6.10.2013 - sborový den se slavnostní bohoslužbou k otevření Elady, hosté z celé republiky

14.7.2013 - společná bohoslužba s CB Smíchov v dobrušském Kině

30.6.2013 - mimořádná celosborová sbírka na rekonstrukci střediska TeenChallenge - 10 000,- Kč

23.6.2013 - mimořádná celosborová sbírka na oběti povodní (ve spolupráci s CB Ústí n.L.) - 14 470,- Kč

31.3.2013 byla společná velikonoční bohoslužba s Dobruškou, Rychnovem a účastí mnoha hostů.

24.3.2013 byla v Bystrém skupina In-Life z HK, na jejich práci jsme přispěli částkou 5 000,- Kč.

Dvě poslední únorové sbírky 2013 byly určeny na částečné pokrytí nákladů na pronájem Kina, částka je tedy o toto ponížena. Celkové náklady na společné užívání Kina během zimy neslo IXKO - naše stanice v Dobrušce.

Kromě sbírek se v prosinci 2012 uskutečnil jarmark a koncert pro Eladu, 
jejichž výtěžek byl celkem 24 423 Kč.

Sbírka 25.11.2012 ve výši 9 740 Kč byla určena na Diakonii CB a ETS.

Sbírka 17.6. ve výši 10 800 Kč byla odeslána na misijní projekt Jarky a Honzy v Asii. 
Sbírka se uskutečnila v rámci společné bohoslužby v dobrušském Kině, při které Honza kázal.

 

 

On-line webkamera

  • Veškeré novinky a informace o projektu sledujte na www.elada.cz

  • Najdete nás také na Facebooku (bez nutnosti registrace na FB)

  • Vážíme si každé pomoci od vás. Zde si můžete přečíst náš děkovný dopis.

  • Pomozte nám s financováním stavby. 
    Budeme vám vděční, pokud nám pomůžete zrealizovat tento náročný projekt i svými finančními dary. Prosíme všechny, kteří budou posílat peníze na účet sboru (2500195501/2010), aby kvůli lepší identifikaci plateb uvedli do textové poznámky své jméno, kontakt a účel – dar/půjčka. Vystavujeme potvrzení o přijatých darech.

Podporujeme projekt Comido - škola pro sirotky v keňském Eldoretu

Od 11.3. do 23.3.2011 se uskutečnila cesta čtyřčlenné skupiny z bysterského sboru do Keni (kazatel Roman Toušek, Pavel Hejzlar, Pavel Jech, Petr Hojný). Cílem byla návštěva Comida, zjištění aktuální situace a možností další podpory práce. (informace o Comidu) Po návratu jsme z pořízených fotografií nechali vytisknout nástěnný kalendář, z jehož prodeje jsme pro Comido získali neuvěřitelných cca 500 tisíc Kč. Z těchto peněz jsme zaplatili nákup chybějícího pozemku, postavení nových tříd a postavení velké líhně kuřat, která by se měla stát do budoucna zdrojem samofinancování Comida. Zde jsou poslední fotografie z Comida.

(c) 2014 - Copyright: Sbor CB v Bystrém