NOC KOSTELŮ 9. 6. 2017

Program Noci kostelů 9. června 2017
16:45
19:00
klub Dorost (10-16 let)
povídání o víře a hry
17:00
19:00
Noe a jeho loď na kopci (6-9 let)
Povídání a výtvarná dílna.
17:00
22:00
Komentované prohlídky modlitebny
Přijďte se podívat na velmi zajímavou moderní architekturu. Dozvíte se, jak se modlitebna stavěla a jak slouží svému sakrálnímu a komunitnímu účelu.
Více na http://nockostelu.cz/index.php?pg=kost1013
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Setkání s Kristem (nedělní bohoslužby)

Evangelijní příběhy o Ježíšových setkání s velice rozdílnými lidmi.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Král David

1 Samuelova 16-30. Příběhy Davida od pomazání za krále, dlouhého čekání na trůn, příkoří, bojů, statečnosti i selhání, spoléhání na Hospodina i braní si věcí do svých rukou, jasných i podivných situací. Nejslavnější král izraelských dějin. Z Davidova rodu pochází náš Spasitel, jehož je David v mnohém předobrazem. David je ale nakonec ve svých životních zápasech podobný i každému z nás. Více, než se na první pohled zdá. Rozpis zde: Král David (středy) – 05-08 2017 public

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Velikonoční bohoslužby

Posted in Uncategorized | Leave a comment

40 dní s Biblí – EXODUS (postní období)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Praktická víra

Posted in Uncategorized | Leave a comment

seminář o kázání s Davidem Beňou

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Modlitebna v pořadu Magické stavby

http://www.playtvak.cz/na-motlitebnu-v-cernosicich-vybrali-20-milionu-foo-/magicke-stavby.aspx?c=A170117_145051_magicke-stavby_kuko
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Neděle Legoprojektu

Bohoslužba od 9,30 pro veřejnost, děti i rodiče. Ohlédnutí za 4 dny strávených s Legem a vyprávěními z Bible. Slavnostní odhalení Lego originálního městečka 8 x 3,5 metru postavené našimi dětmi.

Prosíme rodiče o pomoc s opětovným úklidem Lega a stavebnic (od 14h), aby příští týden mohlo dělat radost dětem zase v jiném městě. Děkujeme!
Posted in Uncategorized | Leave a comment