Křižovatky

Cyklus listopadových středečních křesťanských zastavení
v modlitebně Církve bratrské v Černošicích

Pomáhat je základní lidskou potřebou, ke které nás vede naše svědomí a víra. Pomáhat těm, kteří to potřebují. Což jsme někdy i my sami…
Rozpis řečníků a témat v přiložené pozvánce.
Setkání probíhají vždy v 19:00 v modlitebně CB, Hradecká 2192 Černošice.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tvořivé dílny pro maminky s dětmi

Tvořivé dílny

Srdečně zveme maminky s malými dětmi na tvořivé dílny a povídání o výchově dětí. Dílny se konají vždy jednu středu v měsíci od 9:30 hod. v modlitebně CB v 1. patře.
Kontakt: Ivana Průšová (ivussenka@centrum.cz)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

NOC KOSTELŮ 9. 6. 2017

Program Noci kostelů 9. června 2017
16:45
19:00
klub Dorost (10-16 let)
povídání o víře a hry
17:00
19:00
Noe a jeho loď na kopci (6-9 let)
Povídání a výtvarná dílna.
17:00
22:00
Komentované prohlídky modlitebny
Přijďte se podívat na velmi zajímavou moderní architekturu. Dozvíte se, jak se modlitebna stavěla a jak slouží svému sakrálnímu a komunitnímu účelu.
Více na http://nockostelu.cz/index.php?pg=kost1013
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Setkání s Kristem (nedělní bohoslužby)

Evangelijní příběhy o Ježíšových setkání s velice rozdílnými lidmi.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Král David

1 Samuelova 16-30. Příběhy Davida od pomazání za krále, dlouhého čekání na trůn, příkoří, bojů, statečnosti i selhání, spoléhání na Hospodina i braní si věcí do svých rukou, jasných i podivných situací. Nejslavnější král izraelských dějin. Z Davidova rodu pochází náš Spasitel, jehož je David v mnohém předobrazem. David je ale nakonec ve svých životních zápasech podobný i každému z nás. Více, než se na první pohled zdá. Rozpis zde: Král David (středy) – 05-08 2017 public

Posted in Uncategorized | Leave a comment