Církev bratrská Černý Most - Chvaly

Vítáme vás. Dovolte, abychom vám stručně představili náš sbor, Církev bratrskou a chvalský areál.

Bohoslužby

Každou neděli od 10:00
V budově studentské koleje Pražský Tyranus Hall
Program pro děti zajištěn.

více o bohoslužbách

Stručné představení

V roce 2002 založila malá skupinka odvážlivců nový sbor Církve bratrské ve Chvalech. Z nevelké skupiny zakládajících členů se dodnes rozrostl do počtu 70 členů. Nejsilněji je zastoupena generace mladých rodin s kupou dětí, ale jsme rádi, že mezi sebou máme i seniory, teenagery, singles, a že jsme vůbec po všech stránkách pestré společenství.

Kazatelem sboru je Tomáš Grulich.

Při sboru Církve bratrské na Černém Mostě byla založena misijní stanice na sídlišti Rajská Zahrada.

Stanici vede kazatel Pavel Trefný.

web CB Rajská Zahrada

Církev bratrská

Církev bratrská je větví křesťanské církve navazující na českou i světovou reformaci. Tvoří ji otevřená společenství lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého zachránce, přijímají Bibli za měřítko víry, učení i života. Sbory Církve bratrské vidí svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

vyznání víry Církve bratrské
web Církve bratrské

Kdo sídlí ve chvalském areálu

Sbor Církve bratrské Černý Most (CBČM)
Léčebné a rehabilitační středisko (LRS)
Evangelikální teologický seminář (ETS) - vyšší odborná škola
Pražský Tyrannus Hall (PTH) - křesťanská studentská kolej a učednické společenství
Bethesda - domov pro seniory

více o chvalském areálu

Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Reklama Nedělní bohoslužby Nahrávky kázání Profil sboru na Faceobooku English club kalendář akcí QR vizitka QR vizitka