Historie

   Po skončení 2. světové války se sever Čech začal zaplňovat českým obyvatelstvem z vnitrozemí a přicházeli i potomci českých exulantů z Polska.

   Do Podmokel (část Děčína na levém břehu Labe) se přistěhoval 1.června 1945 také Karel Šimmer s rodinou a začal se duchovně starat o ty, kteří na přihláškách k pobytu uvedli evangelické náboženství. Tím se vytvářel základ sboru Jednoty českobratrské v Podmoklech.

   Zprvu se shromáždění konala na evangelické faře společně s evangelíky a později (poprvé 11.9.1945) se na stejném místě začala pořádat shromáždění samostatná. Po několika nadějných pokusech získat vlastní místnost pro pobožnosti, které ovšem vždy z nějakého důvodu nedošly ke zdárnému konci, se bratru Šimmerovi podařilo získat povolení k využívání bývalé kavárny v Bezručově ulici (dnes Klub důchodců). Stalo se tak koncem roku 1946.

  Malé ohlédnutí za dějinami našeho sboru od počátku až zhruba do roku 2003 můžete shlédnout v galeriích připravených z presentací pořízených u příležitosti 60 let existence sboru Ondřejem Tesárkem.

Léta 1946 až počátek 70-tých let.

Od počátku 70-tých let do roku 1987

Od roku 1987 zhruba do roku 2003