V letošním roce pokračujeme ve výuce s materiálem „Bůh mě má rád“ (Ráchel Bícová a kol., 2007 SAMUEL, Biblická práce pro děti) a snažíme se i o obměnu některých lekcí, např. velikonočních, abychom dokázaly lépe naplnit potřeby našich dětí. Máme stále radost ze služby, byť často bojujeme o pozornost, kázeň a zájem dětí. V této oblasti prožíváme malé prohry i vítězství.

Prosíme sbor o přímluvné modlitby za všechny děti (účast je kolem 10-ti) a besídkové učitelky: Daniela Filipová, Miriam Štumpfová, Jana Hůlková, Jitka Němcová.

Rozloučení se školním rokem 2012/13

Velikonoční vystoupení malé besídky 2013