Oznámení na neděli 1. května 2022

4/2022

Neděle   9:00     Modlitební chvíle

  9:30     Bohoslužba

15:00     Bohoslužba na Teplické ul.

Středa  17:00     Biblické vyučování na Teplické ul.

Čtvrtek 18:00    Bohoslužba s překladem do ukrajinštiny na faře ČCE, Bezručova ul.

Pátek    17:30    Dorost

Pátek    18:00     Mládež na Teplické ul.

Sobota 08:30     Brigáda

Neděle   9:00     Modlitební chvíle

  9:30     Bohoslužba, host br. Petr Šedý

15:00     Bohoslužba na Teplické ul.