Oznámení na neděli 5. června 2022

6/2022

Neděle 9:00     Modlitební chvíle

Neděle 9:30     Bohoslužba (sborový dům)

Neděle 10:00    Bohoslužba (stanice na Teplické ul.)

Středa  17:00     Biblické vyučování na Teplické ul.

Čtvrtek 18:00    Bohoslužba s překladem do ukrajinštiny na faře ČCE, Bezručova ul.

Pátek    17:30    Dorost

Pátek    18:00     Mládež na Teplické ul.

Neděle   9:30     Bohoslužba

Neděle 10:00     Bohoslužba na Teplické

V letních měsících budou bohoslužby na Teplické od 10:00

Čtvrtek 16.6.      Biblická hodina

Pátek 17.6.         Grilování na sborové zahradě

Neděle 19.6.      Bohoslužba, po ní členské shromáždění, volba správce sboru