Oznámení na neděli 12. června 2022

6/2022

Neděle 9:30      Bohoslužba ve sborovém domě

Neděle 10:00     Bohoslužba na Teplické ul.

Středa  17:00     Biblické vyučování na Teplické ul.

Čtvrtek 18:00     Biblická hodina

Čtvrtek 18:00    Bohoslužba s překladem do ukrajinštiny na faře ČCE, Bezručova ul.

Pátek    17:30    Dorost

Pátek                    Grilování na sborové zahradě

Pátek    18:00     Mládež na Teplické ul.

Neděle   9:00     Modlitební chvíle

Neděle   9:30     Bohoslužba, po ní členské shromáždění, volba správce sboru