Oznámení na neděli 19. března 2023

3/2023

Oznámení na neděli 19. března

Neděle  19.3.        9:00     Modlitební chvíle            (sbor)

                             9:30     Bohoslužba                     (sbor)

                           15:00     Bohoslužba                     (stanice)

Středa   22.3.      17:00     Biblické vyučování           (stanice)

Pátek     24.3.      17:30     Dorost                             (sbor)

                           18:00     Mládež                            (sbor)

                           18:00     Mládež                            (stanice)

Neděle 26.3. 02:00-03:00 začátek letního času

Neděle  26.3.        9:00     Modlitební chvíle            (sbor)

                             9:30     Bohoslužba – hosté z TWR, káže br. Petr Raus, sbírka na TWR     (sbor)

                           14:00     Seminář s hosty z TWR na téma svědectví            (sbor)

Čtvrtek 30.4.       16:00     Setkání seniorů a jejich přátel                                (sbor)

Neděle 23.4.       10:00     Společné shromáždění (SČ konference - kino Sněžník)

1. 3. - 9. 4. 2023 Tváří v tvář Nepřemožitelnému - 40 dní s Biblí – prorok Izajáš