Oznámení na neděli 26. března 2023

3/2023

Oznámení na neděli 26. března

Neděle 26.3. 02:00-03:00 začátek letního času

Neděle  26.3.        9:00     Modlitební chvíle                                                        (sbor)

                                9:30     Bohoslužba – hosté z TWR, káže br. Petr Raus, sbírka na TWR     (sbor)

                              14:00     Seminář s hosty z TWR na téma svědectví            (sbor)

Středa   29.3.     17:00     Biblické vyučování                                                      (stanice)

Čtvrtek 30.3.      16:00     Setkání seniorů a jejich přátel                                  (sbor)

Pátek     31.3.      17:30     Dorost                                                                            (sbor)

                              18:00     Mládež                                                                           (sbor)

                              18:00     Mládež                                                                           (stanice)

Neděle    2.4.        9:00     Modlitební chvíle                                                         (sbor)

                                9:30     Bohoslužba                                                                   (sbor)

                              15:00     Bohoslužba                                                                   (stanice)

Pátek      7.4.      15:00     Pašijové čtení                                                               (sbor)

Neděle   9.4.        9:30     Velikonoční bohoslužba s Večeří Páně                  (sbor)

Neděle 23.4.      10:00     Společné shromáždění (SČ konference - kino Sněžník)

1. 3. - 9. 4. 2023 Tváří v tvář Nepřemožitelnému - 40 dní s Biblí – prorok Izajáš