Oznámení na neděli 8.10.2023

10/2023

Oznámení na neděli 8. října 2023

Neděle 8.10.

9:00 Modlitební chvíle (sbor)
9:30 Bohoslužba, host D. Kvasnička (sbor)
15:00 Bohoslužba (stanice)
slib nových členů
18:00 Manželský večer (budova KS)
Téma: Dobrá komunikace

Středa 11.10. 17:00 Biblické vyučování (stanice)

Neděle 15.10.

9:00 Modlitební chvíle (sbor)
9:30 Bohoslužba (sbor)
15:00 Bohoslužba (stanice)
18:00 Manželský večer (budova KS)
Téma: Řešení konfliktů

Středa 18.10.

17:00 Biblické vyučování (stanice)
18:00 Biblická skupinka (sbor)
Téma: Prostá poslušnost - Mt 19,21

Pátek 20.10. 18:00 Mládež (stanice)

Neděle 22.10. 9:30 Bohoslužba s Večeří Páně (sbor)