Informace o ochraně osobních údajů

Sbor Církve bratrské v Děčíně, Puchmayerova 3200/4, 405 02 Děčín IV, IČ: 26520095 (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že podle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů:
Sbor Církve bratrské v Děčíně zpracovává osobní údaje zejména v těchto oblastech:
- za účelem vedení evidence členů (datum narození, adresa pobytu, telefon, mail),
- za účelem pořizovaní fotografií a videozáznamů z akcí a jejich užití na webu či v prostorách sboru k prezentačním účelům,
- za účelem organizace služeb pro členy či přátele církve (zejména telefonní a mailové kontakty.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Aby byla zajištěna možnost v co možná nejširší míře rozhodovat a způsobu a míře o zpracování vašich osobních údajů, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů Ing. Karla Hůlka na níže uvedeném kontaktu:
Telefonicky na čísle: +420 478 048 533 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese: decin@cb.cz.

Vaše práva:
Právo být informován proč a jaké vaše osobní údaje uchováváme.
Právo na výmaz
Výmaz se provádí na základě písemné žádosti, i bez udání důvodu. Provádí se i u údajů, k jejichž zpracování byl poskytnut informovaný souhlas.
Právo na opravu osobních údajů
Každý, o kterém zpracováváme osobní údaje, má právo na opravu těchto údajů.
Vaše práva můžete uplatnit pomocí písemné žádosti správci osobních údajů - Sboru Církve bratrské v Děčíně na mail: decin@cb.cz nebo adresu: Puchmayerova 300/4, 405 02 Děčín