Burza nápadů

Podělte se s námi o své osvědčené nápady a materiály pro práci s dětmi.
Máte-li materiál, obrázek, recenzi nebo nějaký text, který bychom zde mohli uveřejnit, budeme rádi, když nám jej zašlete prostřednictvím tohoto formuláře. Vyplňte prosím popis materiálu a kategorii, do kterého byste jej zařadili. Nebo můžete svůj nápad poslat na deti@cb.cz
Děkujeme.

Rodiče

Průzkum religiozity mezi studenty Česka a Slovenska

KAM dostal od americké nadace Maclellan Foundation dar na provedení průzkumu religiozity mezi středoškoláky ve 30 městech v České republice a 10 na Slovensku. Průzkum proběhl pod záštitou ministra školství a ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR. Sběr dat provedla v dubnu a květnu firma FOCUS na více než 150 školách v ČR a ve 30 na Slovensku.  Celkem se průzkumu zúčastnilo přes 8,000 respondentů.

Modlitba ve stáří

Video: 
Zhlédněte video
Popis: 
Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý. Chraň mne před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říci. Zbav mne velké náruživosti chtít, dávat do pořádku záležitosti druhých. Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych přitom nešťoural a neporučníkoval. Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat - ale ty, Pane, víš, že bych si rád udržel pár svých přátel Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť hovořit o nich roste rok od roku. Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když líčí své nemoci, ale nauč mě trpělivě je snášet Také se neodvažuji prosit o lepší paměť - ale jen o trochu větší skromnost a menší jistotu, když se má paměť neshoduje s jejich pamětí. Nauč mě té obdivuhodné moudrosti umět se mýlit. Drž mě, abych byl, jak jen je možno laskavý. Starý morous je korunní dílo ďáblovo. Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych se také o nich dovedl zmínit. Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale tobě Pane, to říkám - bojím se stáří. Je mi tak, jako bych se musel rozloučit, nemohu zastavit čas. Pociťuji, jak za dnem ztrácím sílu a přicházím o bývalou krásu. Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit s mladými. Teď cítím a uznávám, že již toho nejsem schopen.Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel. Ale ty, Pane říkáš:" Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi." Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak je ty řídíš. Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou náladou, ne jako odcházející, ale jako vděčný a připravený ke všemu, k čemu mě ty ještě povoláš. A k tomu mi dej všechnu sílu srdce. AMEN. Sv. František Saleský (1567 v zámku Sales - 1622 v Ženevě), biskup ženevský a zakladatel řádu, spisovatel francouzský. Studoval v Paříži u jezuitů. Založil Bratrstvo kříže , určený k vyučování chudiny a lidumilství. Byl výmluvný, dobročinný a příkladně ctnostný, žil chudě, oddán kázání, kontemplaci, modlitbě a dobročinnosti. Byl v povaze jemný a vybraný, mocné a potavé obraznosti, mírný, laskavý srdcem, silný a bohatý duchem.

Malovaný portrét Krista

Video: 
Zhlédněte video
Popis: 
Pomalu vzniká velké dílo...

Povinné úsměvy a shnilé jablko

Dnešní postmoderní společnost vyžaduje od lidí stálý úsměv, humor, dobrou náladu. Vyžaduje, abychom nebyli „zapšklí“ a smutní, alespoň ne na veřejnosti. Abychom pokud možno nebyli ani moc vážní, všechno brali s nadhledem a byli vždy připraveni vesele si zalaškovat a zaflirtovat s každým, koho potkáme. Z veselí a flirtování se stal způsob komunikace dnešní doby.

Zastav sa na chvíľu a čítaj!

Zastav sa na chvíľu a čítaj!
Keď som včera vystupoval z vlaku, predo mnou šla pomalým tempom stará babka.

Ponáhľal som sa a nevedel som ju predbehnúť.
Vytáčala ma do nepríčetna. Vtedy som sa zarazil a povedal som si: "Kam sa ja vlastne ponáhľam?"

Ozvali sa vo mne výčitky svedomia, že som sa v duchu nahneval na babku, ktorá má dosť času a okrem toho nemôže za svoju  pomalosť.
Celý život pracovala,  možno veľa vytrpela. A možno všetko trpezlivo niesla.

Kids English Camp 2011 Chotěboř

Video: 
Zhlédněte video
Popis: 
Pro chotěbořské děti připravil sbor CB Horní Krupá týdenní anglický tábor od 7. do 12. srpna 2011. Více na http://cb.cz/chotebor

Konference pro rodiče 2011 v Pardubicích

Datum: 
15.10.2011, 9:00 - 15:00
Místo: 
CB Pardubice

Tradiční podzimní konference Dětského odboru pro rodiče.

Náš host PAVEL RAUS nás provedl tématy:

Vděčnost...

Video: 
Zhlédněte video
Popis: 
A buďte vděčni... Koloským 3:15

Hněv - předmětná lekce

Předmětná lekce o hněvu z dílny manželů Čermákových, kteří slouží v Dětské misii. Zdroj: http://detskamisie.cz

Syndikovat obsah