Diakonie Církve bratrské

POMÁHAT POMÁHÁ

 

 

Hlavní zpráva
Neděle Diakonie 2023

Neděle Diakonie 2023

Milé sestry, milí bratři a přátelé,

v neděli 26. 11. proběhne každoroční Neděle Diakonie Církve bratrské, která bude spojena s celocírkevní sbírkou na podporu práce a činnosti Diakonie Církve bratrské.

Do sbírky můžete přispět následujícím způsobem:

 • V hotovosti během sbírky při nedělní bohoslužbě ve Vašem sboru.
 • Platbou na účet Vašeho sboru s poznámkou „sbírka Diakonie“. Sbor následně zašle celou vybranou částku na účet Rady CB.

Ze sbírky spolufinancujeme poskytované sociální služby a projekty a další aktivity. V posledním období to byla především rekonstrukce Chráněného bydlení na Xaverově.

Pro představu o tom, co děláme a co se podařilo, se můžete podívat na krátké video. Odkaz na něj najdete zde: http://tiny.cc/Diakonie23

 

Za Vaší pomoc a podporu děkujeme

 

Roman Kysela

Lepší domov – lepší život

-> Jak se nám žije v novém domě zjistíte zde <-

Kdo jsme

Diakonie Církve bratrské je nestátní nezisková organizace s celostátní působností. Vznikla na základě zákona č. 308/1991 Sb. a je registrována u Ministerstva kultury ČR od 1. 1. 1994. Jejím zřizovatelem je Církev bratrská. http://www3.mkcr.cz/cns_internet/

Našim posláním je dobře pomáhat těm, kdo se neobejdou bez pomoci

a přispívat k důstojnému životu těch, kdo jsou na pomoc druhých odkázáni.

Jsme křesťanskou organizací, a proto jsou pro nás důležité následující hodnoty:

 • Osobnost Ježíše Krista jako inspirace pro to, co a jak děláme
 • Úcta a respekt k druhým lidem
 • Odpovědnost a spolehlivost
 • Kvalitně odvedená práce
 • Týmová spolupráce

Poskytujeme registrované sociální služby dle Zákona 108/2006 Sb. a působíme v těchto městských částech Prahy:  

 • MČ Praha 20 – Bethesda, domov pro seniory
 • MČ Praha 20 – Chráněné bydlení na Xaverově 
 • MČ Praha 14 – Centrum denních služeb Černý Most
 • MČ Praha 14 – Chráněné bydlení Černý Most 
 • MČ Praha 14 – Osobní asistence Černý Most 

Svou činnost neomezujeme pouze na poskytování sociálních služeb. Podílíme se na humanitární a sociální pomoci v ČR i v zahraničí a podporujeme rozvoj diakonické práce v rámci Církve bratrské. 

Jinak řečeno, podporujeme ty, kteří sami pomáhají druhým. Konkrétní informace o naší práci najdete ve výročních zprávách z minulých let a v dalších částech těchto webových stránek.