Ovocné dorosty

Na schůzkách dorostu jsme začali probírat cyklus Ovoce Ducha svatého, podle listu Galatským. 

Probrali jsme lásku a radost a ještě náš čekají tato setkání:

 • 14/9 – pokoj & laskavost & dobrota
 • 21/9 – trpělivost & věrnost
  (začátek schůzky je v 16.30 na vlakovém nádraží)
 • 5/10 – tichost & sebeovládání

Legoprojekt 2018

12-18. listopadu stavba města z kostiček Lego.

Ne 23 Září
 • Bohoslužby
  Ne 23 Září / 10:00 - 12:00

 • Mládež – UNIQUE
  Ne 23 Září / 17:00 - 19:00

St 26 Září
 • Biblická hodina
  St 26 Září / 18:00 - 19:30

  Jak žít podle knihy přísloví

Pá 28 Září
 • chata dorostu
  Pá 28 Září - Ne 30 Září / 

Rozbřesk

Sborový časopis.

Ve Frýdku jsme již 90 let

Historie našeho sboru na časové ose.

Aktivity a služby

Biblická hodina

Prostor pro hlubší seznámení se s vírou je na skupince biblického studia

Mládež

V neděli odpoledne v 17.00 se schází skupinka mládeže ve věku 17+

Dorost

Každý pátek o 16.30 se schází skupinka dorostenců ve věku 10+

Děti

Nedělního vyučování souběžně s bohoslužbami se účastní děti v několika skupinkách od 3 let

Hudební skupinka

Naše shromáždění doprovází hudební skupinka a pořádáme také večery chval

Rodiny

Pravidelná setkávání maminek s dětmi, společné rodinné výlety a akce tatínků s dětmi

Kdo jsme

Jsme společenstvím lidí, kteří vyznávají osobní křesťanskou víru v trojjedinného Boha jako svého Spasitele a Pána. Chceme svou víru nejen hlásat, ale především žít. Snažíme se také praktickou službou pomáhat potřebným lidem různého věku v rozmanitých životních situacích.

Každý je u nás vítán.