Veselé odpoledne pro děti

V Janáčkově parku vedle výměníku proběhne 12. června již tradiční odpoledne pro děti. Letos budeme na stanovištích umístěných po celém parku cestovat po Evropě.

Začátek akce je v 16.00. Na všechny děti se těšíme.

Jsme zpátky!

Od neděle 17. května se k nedělním bohoslužbám scházíme opět v modlitebně.

Při shromáždění je třeba respektovat  pravidel souvisejících s uvolňováním opatření souvisejících s epidemií COVID-19. Bohoslužby budeme přenášet i do online prostoru. Kdo se chce ještě raději účastnit na dálku, může si nás naladit na našem YouTube kanálu.

Kdo jsme

Jsme společenstvím lidí, kteří vyznávají osobní křesťanskou víru v trojjedinného Boha jako svého Spasitele a Pána. Chceme svou víru nejen hlásat, ale především žít. Snažíme se také praktickou službou pomáhat potřebným lidem různého věku v rozmanitých životních situacích.

Každý je u nás vítán.

Aktivity a služby

Biblická hodina

Prostor pro hlubší seznámení se s vírou je na skupince biblického studia

Mládež

V neděli odpoledne v 17.00 se schází skupinka mládeže ve věku 17+

Dorost

Každý pátek o 16.30 se schází skupinka dorostenců ve věku 10+

Děti

Nedělního vyučování souběžně s bohoslužbami se účastní děti v několika skupinkách od 3 let

Hudební skupinka

Naše shromáždění doprovází hudební skupinka a pořádáme také večery chval

Rodiny

Pravidelná setkávání maminek s dětmi, společné rodinné výlety a akce tatínků s dětmi