Večer chval

Večer chval ve spolupráci skupiny z CB FM a skupiny z farnosti Místek. Sobota 16. 2. v 19.00.