Alianční týden modliteb

Jan Amos Komenský

V pondělí 13. ledna 2020 začíná alianční týden modliteb.

Letošní týden modliteb je inspirován Janem Amosem Komenským
a jeho dílem Obecná porada o nápravě věcí lidských.

Datum Čas Místo konání Kázající
Pondělí 13. ledna 17.00

Slezská církev evangelická a.v.
Smetanova 376

Petr Kučera (CB)

Téma: Víra, spiritualita, náboženství

Úterý 14. ledna 17.00

Českobratrská církev evangelická
Fara ČCE; Husova 377

Daniel Vícha (ŘKC)

Téma: Kultura, krása, umění

Středa 15. ledna 17.00

Církev bratrská
Václava Talicha 2266, výměník DISTEPu

Jakub Chládek (CASD)

Téma: Vzdělání

Čtvrtek 16. ledna 17.00

Církev živého Boha
Slezká 31/50 (prostřední vchod z ul. Jiřího Božana)

Mojmír Blažek (ČCE)

Téma: Rodina

Pátek 17. ledna 17.00

Církev adventistů sedmého dne
Slezská 1982

Lukáš Borecki (SCEAV)

Téma: Politika, vláda, věci veřejné

Sobota 18. ledna 19.00 !

Fara vedle kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku
Farní 1

Petr Szlaur (CŽB)

Téma: Jazyk, řeč, média

Neděle 19. ledna 17.00

Kostel sv. Jakuba v Místku
Farní náměstí

Lukáš Borecki (SCEAV)

Téma: Církev