Ovocné dorosty

Posted on

Na schůzkách dorostu jsme začali probírat cyklus Ovoce Ducha svatého, podle listu Galatským.  Probrali jsme lásku a radost a ještě náš čekají tato setkání: 14/9 – pokoj & laskavost & dobrota21/9 – trpělivost & věrnost (začátek schůzky je v 16.30 […]

Neděle s Brněnskou tiskovou misií

Posted on

V neděli 9. září budou na bohoslužbě hosté z Brněnské tiskové misie. Proběhne společný oběd a po něm bude ještě seminář (od cca 12.30 hodin). Kázat bude ředitel BTM, Jan Titěra, který předtím pracoval jako kazatel i misijní pracovník, byl činný […]

Biblické hodiny: Listy Korintským

Posted on

Od ledna začínáme s výklady listů do Korintu, kapitolu za kapitolou. Opět se budeme snažit společně hledat Boží vidění světa ze stránek Písma, novým jazykem vyjádřit staré tajemství Bible a … klást evangeliu dnešní otázky a… nacházet nevšední odpovědi. 4. […]

Manželské večery

Posted on

Večery se z osobních důvodů organizátorů přesouvají do podzimního termínu.  Sedm večerů – večeře pro dva při svíčkách. Cílem kurzu založeného na křesťanských principech je posílit a prohloubit partnerský vztah. Po večeři následuje přednáška na jedno z těchto témat: Budování […]

Ohlédnutí za koncem roku 2016

Posted on

Rok 2016 je za námi a zbývá okomentovat poslední dva měsíce. I když něco z listopadu najdete v minulém Rozbřesku, pro úplnost zopakuji. První listopadovou neděli jsme uspořádali sborovou schůzi se společným obědem. Jejím smyslem bylo popovídat si o našem […]