Biblické hodiny: Listy Korintským

Posted on

Od ledna začínáme s výklady listů do Korintu, kapitolu za kapitolou. Opět se budeme snažit společně hledat Boží vidění světa ze stránek Písma, novým jazykem vyjádřit staré tajemství Bible a … klást evangeliu dnešní otázky a… nacházet nevšední odpovědi. 4. […]

Manželské večery

Posted on

Večery se z osobních důvodů organizátorů přesouvají do podzimního termínu.  Sedm večerů – večeře pro dva při svíčkách. Cílem kurzu založeného na křesťanských principech je posílit a prohloubit partnerský vztah. Po večeři následuje přednáška na jedno z těchto témat: Budování […]

Ohlédnutí za koncem roku 2016

Posted on

Rok 2016 je za námi a zbývá okomentovat poslední dva měsíce. I když něco z listopadu najdete v minulém Rozbřesku, pro úplnost zopakuji. První listopadovou neděli jsme uspořádali sborovou schůzi se společným obědem. Jejím smyslem bylo popovídat si o našem […]