Výroba adventních věnců

Posted on

Přijďte si vyrobit adventní věnec v neděli 25. 11. v 17.00  S sebou je třeba mít podkladový polystyrenový anebo slaměný věneček, zbytek pomůcek bude zajištěn, včetně chvojí.  

Legoprojekt

Posted on

Třetí listopadový týden zaplní výměník tisíce kousků stavebnice LEGO. Stavba městečka probíhá ve dnech 15.–17.11. 2018 vždy mezi 15:50–18:50 Postavené městečko se budeme slavnostně otevírat v neděli 18. 11. 2018 od 10:00. Akce je vhodná pro děti od 6 do 12 let. Počet dětí v […]

Seminář: Komunikace, která vede k cíli

Posted on

Zveme vás na seminář, který se týká různých typů temperamentů a komunikace v osobním životě, především v manželství, ale i v práci a církvi. Sloužit bude Karel Řežábek, pastor Křesťanského splečenství v Plzni. Sobota 13. 10. 9.00–16.00 hodin Místo: Církev […]

Současný svět internetu

Posted on

Na páteční schůzce dorostu 5. 10. na téma tichost a sebeovládání se budeme zabývat tím, jak vypadá dnešní svět internetu. Schůzka je otevřená i pro rodiče a každého, koho téma zajímá.

Ovocné dorosty

Posted on

Na schůzkách dorostu jsme začali probírat cyklus Ovoce Ducha svatého, podle listu Galatským.  Probrali jsme lásku a radost a ještě náš čekají tato setkání: 14/9 – pokoj & laskavost & dobrota 21/9 – trpělivost & věrnost (začátek schůzky je v […]

Neděle s Brněnskou tiskovou misií

Posted on

V neděli 9. září budou na bohoslužbě hosté z Brněnské tiskové misie. Proběhne společný oběd a po něm bude ještě seminář (od cca 12.30 hodin). Kázat bude ředitel BTM, Jan Titěra, který předtím pracoval jako kazatel i misijní pracovník, byl činný […]

Biblické hodiny: Listy Korintským

Posted on

Od ledna začínáme s výklady listů do Korintu, kapitolu za kapitolou. Opět se budeme snažit společně hledat Boží vidění světa ze stránek Písma, novým jazykem vyjádřit staré tajemství Bible a … klást evangeliu dnešní otázky a… nacházet nevšední odpovědi. 4. […]

Manželské večery

Posted on

Večery se z osobních důvodů organizátorů přesouvají do podzimního termínu.  Sedm večerů – večeře pro dva při svíčkách. Cílem kurzu založeného na křesťanských principech je posílit a prohloubit partnerský vztah. Po večeři následuje přednáška na jedno z těchto témat: Budování […]