Biblické hodiny: Listy Korintským

Od ledna začínáme s výklady listů do Korintu, kapitolu za kapitolou.

Opět se budeme snažit

  • společně hledat Boží vidění světa ze stránek Písma,
  • novým jazykem vyjádřit staré tajemství Bible a …
  • klást evangeliu dnešní otázky a…
  • nacházet nevšední odpovědi.

4. ledna  – seznámení s dobovým kontextem

11.ledna – úvodní slova – 1: 1-18 – Co (ne)chybělo Korintským a co (ne)chybí nám

18. ledna – Bláznivá zvěst chytrému a hrdému sboru 1:19-31

25.ledna – Místo biblické se koná ve stejnou hodinu a místě ýden modliteb

1.února – Biblická skupinka bude pouze skupinkou modlitební