Neděle s Brněnskou tiskovou misií

V neděli 9. září budou na bohoslužbě hosté z Brněnské tiskové misie. Proběhne společný oběd a po něm bude ještě seminář (od cca 12.30 hodin).

Kázat bude ředitel BTM, Jan Titěra, který předtím pracoval jako kazatel i misijní pracovník, byl činný i v ekumenickém hnutí, naposled jako tajemník Bratrské jednoty baptistů.

Všichni jste zváni.