Ovocné dorosty

Na schůzkách dorostu jsme začali probírat cyklus Ovoce Ducha svatého, podle listu Galatským. 

Probrali jsme lásku a radost a ještě náš čekají tato setkání:

  • 14/9 – pokoj & laskavost & dobrota
  • 21/9 – trpělivost & věrnost
    (začátek schůzky je v 16.30 na vlakovém nádraží)
  • 5/10 – tichost & sebeovládání