Oznámení z neděle 7. 5. 2017

Pravidelné aktivity

Neděle 17:00 | Mládež

Středa 18:00  | Biblická a modlitební skupinka – čteme list do Korintu

Pátek 9:00  | Setkávání rodinek s dětmi

Pátek 16:30 | Dorost

Neděle 10:00 | Bohoslužba

 

Různé

U kazatele nebo u Majky můžete získávat pravidelné inspirace k modlitbám.

Kdo by byl rád, abychom se za něj modlili nebo jej navštívili, smí se přihlásit u kazatele nebo u kohokoliv ze starších sboru. Kdo by potřeboval pomoci v jakékoliv oblasti, ať se rovněž bez ostychu přihlásí.

 

Květnové důležité termíny

12. 5.-13. 5. | pátek-sobota | Celocírkevní konference v Písku, s volbou nové Rady Církve bratrské
15. 5.-18. 5. | kazatel na návštěvě Bratislavského sboru CB
21.5. | neděle | bohoslužby s návštěvou manželů Budzákových
27. 5. | 9:00 – 13:00 h Dámská jízda na kolech, sraz před vlakovým nádražím
15:00 – 20:00 h Deskování | organizují Pavča&Marcel

 

Důležité dlouhodobé termíny

2. 6. | pátek | 19:00 | mužská skupinka + bowling v Jadranu vedle modlitebny
3. 6. | 20.00 | Večer chval , farní kostel sv. Jana Křtitele
3. 6.-4. 6. | Letniční modlitební řetězec
4. 6. | Letnice!!!
9. 6. | Noc kostelů + dětský den
16. 6 – 17. 6. | Klášterní víkend
1. 7.-8. 7. | Sborová dovolená
8. 7.-16. 7. | Tábor dorostu
28. 7. – 30. 7. | Pánská jízda v Bílých Karpatech
3. 8.-6. 8. | Prázdninová akce mládeže – voda
18. 9.-24. 9. | Legoprojekt
30. 10.-4. 11. | Exit tour