Současný svět internetu

Na páteční schůzce dorostu 5. 10. na téma tichost a sebeovládání se budeme zabývat tím, jak vypadá dnešní svět internetu.

Schůzka je otevřená i pro rodiče a každého, koho téma zajímá.