Biblické hodiny

Biblické hodiny

středa 18.00

Snažíme se  hledat Boží vidění světa ze stránek Písma a klást evangeliu dnešní otázky a nacházet nevšední odpovědi.

Pokračujeme s výklady listů do Korintu, kapitolu za kapitolou, verš za veršem

3. 5. kapitola 11 | Omezení žen při bohoslužbách? Počátek liturgického slavení při Večeři Páně?

10. 5. kapitola 12 | O duchovních darech (charizmatech) nechci, abyste nevěděli....

17. 5. | „jen“ modlitební skupinka

24. 5. kapitola 13 | Láska největší duchovní dar, nad které není. Velepíseň lásky

31. 5. kapitola 14 | Uvedení charismatického sboru do řádného pořádku.