You are here

Sborový časopis vychází pro vnitřní potřebu členů sboru Církve bratrské v Havířově. Plní roli místa, kde je možné sdílet svou víru, svědectví o životě s Bohem, ale také slouží k informování. Vychází 1 krát měsíčně mimo letní prázdniny. Budeme velmi rádi, když nám k časopisu napíšete své názory či připomínky, a to přímo na adresu šéfredaktora, sestry Libuše Poliačikové, která se o časopis již několik let věrně stará. Na následující adresu můžete posílat také své příspěvky: poliacik@seznam.cz. Redakční rada pracuje ve složení: Jiřina Dršková, Eva Feberová a Libuše Poliačiková.

Verše na rok 2015

Sbor Havířov
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. J 14,27

Hospodářská oblast (rada, pokladník, správce …)
Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. J 8,32

Besídka
Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás. J 15,16

Nové číslo Brány - LISTOPAD 2014

Nahráli jsme číslo 5/2014 našeho sborového časopisu Brána. Z obsahu: ADVENT A SVÁTKY, CO SE SEMLELO ANEB PODEMLELO V ORLOVÉ, HÁDANKY, FOTOGALERIE ZE ŽIVOTA SBORU, SKUTKY SVATÝCH APOŠTOLŮ, VÁNOČNÍ KONCERT, ZÁKRUTY POČASÍ ANEB FURT TEPLO, ZJEVENÍ VZKŘÍŠENÉHO KRISTA atd.

Skutky svatých apoštolů - 8

V těch dnech od Ježíše slyšeli i skvělá velkolepá zaslíbení, sliby, které zaručovaly jedinečnou pomoc, když si je Ježíšovi lidé vírou přivlastní:
"Dána je mi veškerá moc na nebi i na zemi..." (Mt 28,18). Tuto plnou moc k přijímání hříšníků do Božího království Ježíš neměl, když žil pozemským životem. Touto plnou mocí otevřel pro všechny lidi brány Božího království.
"Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa" (Mt 28,20)
"Přijmete moc Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědkové v Jeruzalémě, Judstvu, Samaří a až na samém konci země (Sk 1,8).

Nové číslo Brány - ZÁŘÍ 2014

Nahráli jsme číslo 4/2014 našeho sborového časopisu Brána. Z obsahu: FOTOGALERIE ZE ŽIVOTA SBORU, HÁDANKY, JÁ A CÍRKEV, JAK BYLO O PRÁZDNINÁCH, SKUTKY SVATÝCH APOŠTOLŮ, ÚVODNÍK, VYVOLENÝ atd.

Moudrost

Má‑li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem štědře a bez výčitek, a bude mu dána. Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. (Jk 1:5-6)

Skutky svatých apoštolů - 7

V několika minulých číslech sborové Brány jsme si zeširoka vysvětlili důvody, jak a proč vznikla tato pátá kniha Nového Zákona. Také jsme si sdělili řadu informací o autorovi tohoto spisu, takže se nám stal důvěrně známý. Můžeme si ho oblíbit a zamilovat, protože nám sdělil mnoho důležitých věcí pro naši víru. Dovedete si představit Bibli bez této knihy - o co všechno bychom byli ochuzeni? A u velice důležitých věcí bezradní a bez jistoty?

Nové číslo Brány - 3/2014

Nahráli jsme číslo 3/2014 našeho sborového časopisu Brána. Z obsahu: HÁDANKY, FOTOGALERIE ZE ŽIVOTA SBORU, ODCHÁZENÍ, PROČ JSEM KŘESŤANEM, ROZLUČKA S AFRIČANEM, SKUTKY SVATÝCH APOŠTOLŮ, VÝPRAVA DO NÁVSÍ atd.

Proč jsem křesťanem?

Sestry a bratři, přemýšleli jste někdy, proč jste vlastně křesťany? Proč nejste třeba muslimy, hinduisty nebo buddhisty? Je to pro kulturu, ve které žijeme? Nebo by někdo odpověděl, – je to snad proto, že jednoduše věřím Ježíši Kristu? Být křesťanem přece znamená věřit. Jenže podle průzkumů asi devadesát procent lidí věří v nějakého boha, bohy, inteligentní sílu nebo něco jiného, co způsobilo vše, co okolo sebe vidíme. Dokonce i těch zbylých deset procent lidí ve skutečnosti věří.

Skutky svatých apoštolů - 6

  Lukášovy zápisy v obou jeho spisech byly přesné, ať v jeho evangeliu nebo ve Skutcích. Ať ze života Ježíše nebo místa a událostí ze života rané církve. Mohli to potvrdit mnozí badatelé historie Skutků. Jejich závěry zní: „Historický rámec je přesný. Co se týče místa a času, jsou detaily přesné a správné. Stejně tak i co se týká zachycení předních mužů měst, vysokých římských úředníků, o nichž je řeč, zážitky a záznamy ze soudních tribunálů...“

Nové číslo Brány - 2/2014

Nahráli jsme číslo 2/2014 našeho sborového časopisu Brána. Z obsahu: HÁDANKY, FOTOGALERIE ZE ŽIVOTA SBORU, NAROZENÍ, ROZHOVOR, SKUTKY SVATÝCH APOŠTOLŮ, SUCHÉ JARO, SVATBY, UKRADENÝ ČAS, VSTŘÍC DOBĚ LEDOVÉ atd.

Stránky