You are here

Diakonie

Naše diakonie je součástí křesťanského společenství. Chceme pomáhat pěstovat vztahy mezi lidmi, chceme podporovat naše bližní v době nepohody, nemoci, osamění….Chceme spoluvytvářet prostředí ve sboru tak, aby měl každý v našem sboru své místo. Diakonie pracuje v našem sboru již několik let, její práce prochází změnami Podílíme se na práci v KCC v nemocnici, na organizování sborových aktivit, setkání seniorů….. Těšíme se, že budeme spolu s vámi hledat nové možnosti a formy práce.

Kontakt na vedoucí diakonie naleznete na stránce Kontakty