Aktualni bohosluzba Zveme Vs Dorost Chilli - klub pro chlapy Tabasco alias Mlde

Vítejte na stránkách Sboru CB v Havířově.


  Aktuality           ClubCrossCB         Dorost
 
 

Novinky:


Kázání 11.2.2018 - Roman Toušek

Kázání si můžete poslechnout ZDE.

Kázání 4.2.2018 - Daniel Litvan

Kázání si můžete poslechnout ZDE.

Kázání 28.1.2018 - Daniel Litvan

Kázání si můžete poslechnout ZDE.

Kázání 21.1.2018- Roman Toušek

Kázání si můžete poslechnout ZDE.

Boží slovo na cestu rokem 2018

Pokud jsou někde dva verše, byl jeden vybrán v Havířově a druhý v Orlové.

Sbor

Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. Jeremjáš 31,34

Na chviličku jsem před tebou skryl svou tvář, ve věčné lásce se však nad tebou slituji. Izajáš 54,8

Orlová

Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem. 1.Samuelova 16,7

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Žalm  107,1

Mládež

Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu. Žalm 3,4

Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Přísloví 15,1

Dorost

Poznáš, že já jsem Hospodin, že se nezklamou ti, kdo skládají svou naději ve mne. Izajáš 49,23

Drž mé kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly. Žalm 17,5

Besídka

Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Efezským 4,32

Staršovstvo

Bůh svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Žalm 91,11

Hudebníci (skupina, Cross band)

Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Matouš 6,20

Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jím dávám věčný život. Nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Jan 10,27-28

Diakonie

Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora. Přísloví 15,33

Duchovní obnova

Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. 1.Timoteovi 6,11

Kázání 14.01.2018 - (Roman Toušek)

Kázání si můžete poslechnout ZDE.

Výklad verše pro sbor na rok 2018 vybraný v Orlové.

Stránky