Aktualni bohosluzba Zveme Vs Dorost Chilli - klub pro chlapy Tabasco alias Mlde

Vítejte na stránkách Sboru CB v Havířově.


  Aktuality           ClubCrossCB         Dorost
 
 

Novinky:


Nové číslo Brány - březen 2010

Nahráli jsme číslo 3/2010 našeho sborového časopisu Brána.  Z obsahu: D. ŠOBR: M. L. ZINZENDORF A MORAVSKÁ CÍRKEV, BOŽÍ MILOSTNÉ VZKAZY, HLAVNĚ (NE)BÝT FANATIK, KONEC?, PROCITNUTÍ, RADOSTNÝ NÁVRAT Z BABYLONSKÉHO EXILU aj.
 

Nové číslo Brány - únor 2010

Nahráli jsme číslo 2/2010 našeho sborového časopisu Brána. Z obsahu: D. ŠOBR: M. L. ZINZENDORF A MORAVSKÁ CÍRKEV, DŮLEŽITÁ JE VĚRNOST SLIBŮ, DŮVOD APOŠTOLA PAVLA, LEDEN, MOJE OPERACE, RADOSTNÝ NÁVRAT Z BABYLONSKÉHO EXILU, SNĚHOVÉ VLOČKY, ÚVOD KE KNIHÁM EZDRÁŠ A NEHEMIÁŠ aj.

Důvod apoštola Pavla

Rád bych, abyste věděli, bratří, že jsem už často zamýšlel přijít k vám, abych i mezi vámi sklidil nějaké ovoce, tak jako mezi jinými národy; ale až dosud mi v tom bylo vždy zabráněno. Cítím se totiž dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i nevzdělaných. Odtud moje touha zvěstovat evangelium i vám, kteří jste v Římě. Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře; stojí přece psáno: ‚Spravedlivý z víry bude živ.‘ Řm 1:13 – 17
Sestry a bratři, blíží se konec zimy a i když to ještě tak venku nevypadá, za dveřmi je jaro a možná i únava z dlouhé zimy. A tak se i ve sborovém životě může zdát, že služba a nesení evangelia je někdy zápas. Horko těžko hledáme způsoby, jak sloužit, čas kdy sloužit a někdy se i ptáme, jestli vůbec sloužit, nebo i jak žít křesťanský život. Tato úvodní slova apoštola Pavla do římského sboru však odkrývají, že pro nesení evangelia i pro křesťanský život vůbec nejsou tak podstatné všechny důvody a způsoby, jako především evangelium samotné, které je pro Pavla tou mocí boží ke spasení pro každého, kdo věří. Hlavním tématem tohoto Pavlova úvodu tak není Pavlův, či náš osud, Pavlovy zápasy či zápasy římského sboru, ale samo evangelium, Ježíš sám. Proto i my smíme odhlédnout od svých příběhů. Proto se nemusíme cítit trapně či osaměle. Nemusí to s námi hýbat, když nemáme tolik prostředků, kolik bychom si představovali. Nemusíme se cítit neschopní, nevhodní, neobdarovaní. Proč? Protože nejde o naše obdarování, protože dary, které dostáváme, nedostáváme jako výraz kvality našeho křesťanství, nebo příležitost vybudovat ráj na zemi, ale především jako milost, otevřené dveře ke vzájemné službě, jako moc Boží pro každého, kdo věří.
Ještě jednou – cože bylo tím hlavním důvodem apoštola Pavla k nesení evangelia, jeho služby a života? No – evangelium – dobrá zpráva – apoštolovo poznání toho, jak mnoho dostal a jak mnoho tím pádem dluží. Píše: „Cítím se totiž dlužníkem Řeků i  barbarů, vzdělaných i nevzdělaných. Odtud moje touha zvěstovat evangelium i vám...“ Věříme, víme i my, jak mnoho dlužíme? Jistě – nebeskému Otci to nikdy nesplatíme, ale i lidem okolo nás?
Sestry a bratři, přeji Vám i sobě, abychom nezapomínali právě na toto: Jsme v Kristu sice obdarovaní, ale tím jsme i velcí dlužníci. Mějme stále před sebou evangelium o lásce, kterou nám náš nebeský Otec projevil ve svém Synu Pánu Ježíši Kristu. Ať je i v našem sboru, v našich rodinách či jinde tato dobrá zpráva právě tou mocí, motorem, motivem a důvodem naší služby a veškerého snažení. K takovému životu nám buď Bůh milostiv.
Martin Grohman

Nové číslo Brány - leden 2010

Nahráli jsme číslo 1/2010 našeho sborového časopisu Brána. Z obsahu: KDO OBSTOJÍ?, NOVÉ KNIHY, ORLOVÁ V PROSINCI, SILVESTR 2009, ÚVOD KE KNIZE EZDRÁŠ, VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ, VÁNOČÍ SLAVNOST, VZKAZ LIDEM, ZVRATY aj.
 

Stránky